Deklaracja dostępności http://www.tolkmicko.naszabiblioteka.com

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tolkmicko.naszabiblioteka.com.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tolkmicko.naszabiblioteka.com/

Wyłączenia

 • Strona internetowa Biblioteka Publiczna w Tolkmicku - http://www.tolkmicko.naszabiblioteka.com/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
 • 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • – brak opisów niektórych zdjęć
 • – nieliczne pliki PDF zapisane jako obraz.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Niewiadomska.
 • E-mail: bpmigtolkmicko@op.pl
 • Telefon: 0552316154

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tolkmicku
 • Adres: ul. Świętojańska 20
  82-340 Tolkmicko
 • E-mail: bpmigtolkmicko@op.pl
 • Telefon: 0552316154

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Publicznej w Tolkmicku mieści się na parterze dwupiętrowego budynku znajdującego się w centrum miasta. Do biblioteki prowadzi główne wejście po schodach. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku od podwórka. Wchodząc do budynku znajdujemy się w holu. Na prawo znajduje się czytelnia , z której wejście jest do toalety, pomieszczenia gospodarczego oraz pokoju socjalnego.. Na lewo z holu znajduje sie wyporzyczalnia dla dorosłych, w prawo gabinet dyrektora, a za czytelnią jest oddział dla dzieci.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Pogrodziu zlokalizowana jest w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Pogrodzie 33 B. Biblioteka znajduje się w głównym korytarzu po prawej stronie. 

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia w Łęczu zlokalizowana jest  budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Łęcze 29. Biblioteka znajduje się w głównym korytarzu po lewej stronie.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiekszonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Licznik odwiedziń: 124759