Historia

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. I. Gałczyńskiego w Tolkmicku ma bogatą, ponad pięćdziesięcioletnią historię. Jej początki sięgają 1948 roku, kiedy to w grudniu Powiatowa Biblioteka w Elblągu przekazała 587 woluminów, inicjując gromadzenie zbiorów w tolkmickiej bibliotece. Właściwą działalność, opartą na Dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 roku, rozpoczęła w roku 1949.

 

Początkowo Biblioteka mieściła się w „Domu Rybaka” przy ulicy Portowej 36. W 1954 roku otrzymała nowy, większy lokal w centrum miasteczka przy ul. Portowej 2. W lokalu tym Biblioteka funkcjonowała do 1966 roku, kiedy to przeniesiona została do Miejskiego Domu Kultury przy ul. Świętojańskiej 1. Otrzymała wówczas pomieszczenie o powierzchni 55 m 2 bez zaplecza i możliwości wygospodarowania miejsca na czytelnię.

 

Od początku swojego istnienia do roku 1972 Biblioteka w Tolkmicku funkcjonowała jako Biblioteka Miejska Następnie naczelnik Miasta i Gminy utworzył na jej bazie Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Tolkmicko

 

W latach siedemdziesiątych znacznie wzrosło tempo gromadzenia zbiorów. Zwiększyła się także liczba czytelników, szczególnie w wieku do lat 14. Dlatego w 1982 roku podjęto decyzję o podziale księgozbioru Biblioteki na literaturę dla dorosłych czytelników oraz literaturę dziecięco-młodzieżową i utworzeniu Oddziału dla Dzieci. Księgozbiór dziecięco-młodzieżowy przeniesiono do lokalu w pawilonie Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego „Barkas”.

 

Rosnące potrzeby czytelnicze środowiska oraz wzrost liczy czytelników zmusiły kierownictwo Biblioteki oraz władze miasta do szukania nowego lokalu dla Biblioteki. W 1984 roku Biblioteka otrzymała nowy, samodzielny budynek o powierzchni 180 m2 w samym centrum Tolkmicka przy ul Świętojańskiej 20. Urządzono w nim w oddzielnych pomieszczeniach: wypożyczalnię książek dla dorosłych i starszej młodzieży, czytelnię ogólną i czytelnię muzyczną. Zaczęto gromadzić zbiory audiowizualne: płyty gramofonowe i taśmy magnetofonowe.

 

Wraz z otrzymaniem nowej siedziby Bibliotece nadano imię polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. O wyborze tego imienia zadecydowali czytelnicy Biblioteki, którzy składali swoje propozycje w odpowiedzi na sondaż przeprowadzony przez bibliotekarzy. Otwarcia nowej siedziby i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała córka poety Kira Gałczyńska.

 

 

Lata 1980-1990 to korzystny dla rozwoju Biblioteki okres. Sukcesywnie wzbogacano wówczas księgozbiór, prowadzono bardzo intensywną działalność kulturalno-oświatową na rzecz środowiska. Za swoją ówczesną działalność Biblioteka została dwukrotnie wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Biblioteki”

 

W grudniu 1990 roku Oddział dla Dzieci otrzymał samodzielny lokal w budynku sąsiadującym z biblioteką macierzystą tworząc z nią jeden kompleks biblioteczny.

 

W 1991 roku decyzją władz samorządowych Biblioteka została włączona w strukturę Tolkmickiego Ośrodka Kultury i utraciła na dziesięć lat swoją tożsamość oraz autonomię. Od tego roku zaczął się dla Biblioteki trudny okres. Z przyczyn ekonomicznych w 1992 zawieszono działalność czytelni muzycznej oraz zaprzestano gromadzenia zbiorów audiowizualnych. W tym samym roku uruchomiono w bibliotece wypożyczalnię kaset video. Z kolei w 1999 roku Oddział dla Dzieci został przeniesiony do mniejszego lokalu, mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Od marca 2002 roku działa w pomieszczeniu dawnej czytelni biblioteki macierzystej.

 

Zasadniczą zmianę statusu Biblioteki przyniosła uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 września 2000 r. Na jej podstawie dokonano podziału Tolkmickiego Ośrodka Kultury i wyłączono z jego struktur Bibliotekę, która z dniem 1 stycznia 2001 roku zaczęła ponownie działać jako samodzielna instytucja.

    Licznik odwiedziń: 124790